רישום למאגר היועצים המקוון של מועצה אזורית דרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון מזמינה בזאת יועצים בתחומים שונים להציע את מועמדותם באופן מקוון – באמצעות אתר זה, להיכלל במאגר יועצים לצורך התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים,  הפטורים ממכרז לפי סעיף 3(8) לתוספת השנייה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958 ובהתאם לנוהל משרד הפנים שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס׳ 8/2016.

נוהל בנושא מופיע באתר האינטרנט של המועצה http://www.dsharon.org.il/ תחת חוק ומנהל/מכרזים.

יובהר כי תהליך זה אינו מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר ואין בו כדי להוות התחייבות כלשהי של המועצה  להתקשר עם מי מהיועצים שיגישו את מועמדותם להיכלל  במאגר. רשימת התחומים הפתוחים להרשמה כמו גם התאריך האחרון להרשמה בכל תחום נמצאת בתחתית דף זה !

המערכת מותאמת לגלישה בדפדפנים Google Chrome וכן בInternet Explore בגרסאות מתקדמות בלבד! (10 ומעלה) ובנוסף ב- Microsoft Edge ו- Safari. שימוש בדפדפנים אחרים אינו רצוי ועלול לשבש את תהליך ההרשמה.

רישום
יועץ חדש

שלום. כתובת ה- IP שלך 3.85.214.0. להמשך תהליך הרישום יש להצטייד במכשיר טלפון סלולרי. לחיצה על כפתור "הרשמה" מהווה אישור כי קראת והסכמת לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות כפי שמופיעים בתחתית כל עמוד באתר זה

עדכון פרטי
יועץ קיים

לצורך כניסה נא להקליד את מספר הטלפון הנייד שבאמצעותו נרשמת למאגר והמערכת תשלח אליו קוד אימות לכניסה.

מאגר היועצים פתוח לרישום לתחומים הבאים:

  הנדסה
  • אגרונומים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי מעליות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • מתכנן מיזוג אוויר פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • מודדים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי קונסטרוקציה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • מתכנני נוף פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • מפקחי בנייה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • מנהלי פרויקטים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי אינסטלציה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • מתכנני ערים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • שמאי מקרקעין פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • מהנדסים אזרחיים / הנדסאי בניין פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • אדריכלים / הנדסאי אדריכלות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי נכסים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי קרקע פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי בטיחות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי חשמל פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • מתכנני ניקוז פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי קרינה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • כמאי פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • בניה ירוקה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי איטום פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • מעצבי פנים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי נגישות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי תנועה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי כבישים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי אקוסטיקה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  רווחה
  • יעוץ בתחום הטיפול הזוגי\משפחתי פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ חינוכי למסגרות רווחה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ בתחום התמכרויות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ בתחום נוער בסיכון פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ בתחום הפסיכיאטריה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ בתחום אזרחים ותיקים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ בתחום נכויות וצרכים מיוחדים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ ארגוני פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ בתחום הרפורמה בשירותים החברתיים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ בתחום ילדים בסיכון פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יעוץ בנושא משפחות בסכסוך פתוח לרישום עד 01/01/2020
  קיימות
  • ייעוץ וליווי קהילה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • תכנון והקמה של גינות ויערות מאכל פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • ייעוץ בתחום חינוך לקיימות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • ייעוץ בתחום חינוך סביבתי פתוח לרישום עד 01/01/2020
  דוברות
  • ייעוץ בנושא דוברות, מיתוג ויח"צ פתוח לרישום עד 01/01/2020
  כ"א
  • ייעוץ בנושא שכר, פנסיה וזכויות סוציאליות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  מחשוב ומערכות מידע
  • ייעוץ בנושא תקשורת ומערכות מידע פתוח לרישום עד 01/01/2020
  שפ"ע ותפעול
  • יועצי גינון פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי אשפה יועצי מחזור פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי איכות סביבה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  גזברות/כספים
  • יועץ ביטוח פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצים להתייעלות וחסכון פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצים כלכליים פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • רואי חשבון פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי השקעות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  מחלקה משפטית
  • יועצים בתחום דיני הרשויות המקומיות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצים בתחום דיני עבודה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצים בתחום דיני תכנון והבניה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • טיפול בתיקי ליטיגציה פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי חוקי עזר פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי חוזים, מכרזים והתקשרויות פתוח לרישום עד 01/01/2020
  • יועצי מיסים והיטלי פיתוח פתוח לרישום עד 01/01/2020
  נוער
  • ייעוץ פדגוגי פתוח לרישום עד 01/01/2020
  שירותים חברתיים
  • ייעוץ אירגוני פתוח לרישום עד 01/01/2020
  חינוך
  • ייעוץ בתחום חינוכי פתוח לרישום עד 01/01/2020
טוען…